You are here اخبار آموزش جامع مدیریت زخم

آموزش جامع مدیریت زخم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

آموزش جامع مدیریت زخم

دومین دوره آموزش جامع مدیریت زخم

با امتیاز بازآموزی

ویژه گروه پزشکی، پرستاری و پیراپزشکان

زمان: مهرماه 92

واحد ثبت نام: تهران- خیابان کریمخان زند- خیابان ایرانشهر- پلاک6- واحد2

تلفن: 88141362، 88311908، 88821336، 5-66576133

Joomlart