You are here کنگره ها و نشست های علمی کنگره ها پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای تعامل صاحب نظران و فعالان این حوزه در ارتباط با یافته های علمی و تجربیات حوزه آموزش علوم پزشکی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار خواهد گردید.

محور اصلی:

آموزش علوم پزشکی و توسعه پایدار


زیر محور های همایش:

  • عدالت آموزش و اقتصاد آموزش
  • انتظارات جامعه از نظام آموزش علوم پزشکی
  • دانشگاه های فردا و آینده علوم پزشکی
  • روش های نوین پذیرش دانشجو
  • مسیر های متنوع ارتقای اعضای هیات علمی
  • بیمارستان های آموزشی به عنوان یک موسسه آموزشی
  • آسیب شناسی نظام ادغام آموزش و ارایه خدمات سلامت
  • نقش فناوری های جدید در کیفیت آموزش
  • اخلاق حرفه ای و نقش اساتید الگو
  • ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی آموزشی

 

Joomlart