You are here کنگره ها و نشست های علمی نشست ها حضور اعضای انجمن در پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

حضور اعضای انجمن در پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

برگزاری پانل «مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی» در تاریخ 11 اردیبهشت 1393.

سخنرانان:

 • دکتر بهرام عین اللهی
 • دکتر نادر ممتاز منش
 • دکتر فریدون عزیزی
 • دکتر شهرام علمداری
 • دکتر سلیمان احمدی
 • دکتر یدالله زارع زاده
 • دکتر سید سعید مظلومی
برگزای کارگاه های آموزشی:
 • «تعهد، ایجاد ارتباط، شخصیت شناسی، اشتیاق و احیاء ( C.P. R در آموزش پزشکی)» با مدیریت دکتر سلیمان احمدی و دکتر همایون بنا درخشان
 • «مدل های رایج ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی در بخش آموزش» بامدیریت دکتر پیام خزائلی
کلینیک های آموزشی:
 • «اخلاق حرفه ای در آموزش» با مدیریت آقای دکتر زارع زاده
 • «ارزشیابی بالینی» با مدیریت آقای دکتر ممتاز منش
 • «توانمند سازی اساتید» با مدیریت آقای دکتر احمدی و  سرکار خانم دکتر علیزاده

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

Joomlart