You are here

Contant us

عضویت در انجمن

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
membershipنحوه عضویت در انجمن
کلیه اعضای هیأت علمی ، آموزشی و پژوهشی شاغل یا بازنشسته  دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  در رشته های تخصصی پزشکی و آموزش پزشکی
کلیه دانشجویان و یا دارندگان مدرک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مرتبط با آموزش علوم پزشکی و یا افرادی که دارای مدرک در سایر رشتهها می باشند
شرایط عضویت
کپی کارت ملی و شناسنامه
یک قطعه عکس 4*3
فیش بانکی به مبلغ 300/000 هزار ریال حق عضویت دوساله به شماره حساب 35402179 بانک رفاه کارگران شعبه بیمارستان
لبافی نژاد - به نام دکتر سید محمدپورحسینی و دکتر بهرام عین اللهی
.میتوانید مدارک زیر را به آدرس ایمیل انجمن ارسال نمایید
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت داریدJoomlart