You are here

انجمن در یک نگاه

انجمن در يک نگاه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

انجمن آموزش علوم پزشکی ایران نهادی علمی، مستقل، مبتنی بر دانش و مردم نهاد است که جهت فعالیت در حوزه دانش علوم پزشکی با همت و تلاش فراوان جمعی از اساتید و متخصصین و دانشجویان رشته های پزشکی و آموزش پزشکی در سال 1386 تأسیس گردید و در حال حاضر در چارچوب اهداف و موضوعات اساسنامه و رعایت قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح كشور و بین الملل فعالیت می کند.

این انجمن با ظرفیتهای بالای خود فرصتی گرانبها برای حضور اساتید جوان و فرهیخته در کنار متخصصان کارآزموده نظام آموزش پزشکی کشور می باشد که با حضور فعال خویش بتوانند به ارتقاء دانش و مهارت آموزش علوم پزشکی کمک نمده و یاریگر سیاستگذاران، مدیران اجرایی، فعالان و بهره برداران نظام آموزش پزشکی کشور باشند.

اهداف انجمن

انجمن ارتقاء تعالی و دانش پژوهی در تمامی جنبه های آموزش علوم پزشکی از طریق حمایت از اساتید، دانشجویان و کلیه دست اندرکاران آموزش علوم پزشکی است تا با پشتیبانی و تشویق و توسعه و پژوهش در آموزش پزشکی از طریق ایجاد شبکه در فعالیت های علمی رسالت خویش را عمل نماید.


*برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفیت دانش و مهارت در زمینه آموزش علوم پزشکی

*توسعه ارتباط علمی و تخصصی بین اساتید، دانشجویان، محققین و مدیران

*شناسایی و جذب اعضای هیأت علمی و دانشجویان نخبه و علاقه مند در حوزه آموزش علوم پزشکی

*افزایش سطح مشارکت و همکاری بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی

*انجام پروژه های تولید برنامه و تعیین محتوای علمی مورد نیاز نشست های علمی آموزش علوم پزشکی

*اطلاع رسانی فعالیتهای مرتبط با تولید، فن آوری و نوآوری دانش علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی

*آسیب شناسی آموزش پزشکی فعلی در کشور

*بررسی نحوه ارتباط با آموزش با پژوهش و خدمات سلامت

*ارائه مدلهای موثر و نوین در آموزش علوم پزشکی منطبق بر نیازهای سلامت جامعه (با تکیه بر پیشگیری، درمان و بازتوانی و ارتقاء سلامت)

*داشتن ارتباطات علمی و بین المللی با مجامع

 

فعاليت های انجمن

*ایجاد تسهیلات مناسب برای دستیابی اعضای هیأت علمی ودانشجویان به شبکه های اطلاع رسانی علمی منطقه و جهان

*طراحی و اجرای نشست های علمی و برگزاری دوره های آموزشی در قالب همایش، کارگاه آموزشی و جشنواره های علمی

*انتشار مطالب علمی با موضوعات اولویت دار در آموزش پزشکی در قالب کتاب، مجله، لوح فشرده، و سایر مولتی مدیاها

*اطلاع رسانی خبرها و وقایع به روز در آموزش علوم پزشکی

*طراحی محتوای برنامه های فنی نیازسنجی، ارزشیابی و اعتباربخشی موردنیاز در مراکز آموزش عالی

*ارائه مشاوره برای کلیه طرح های پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی

*مشاوره علمی در جهت گسترش کمی و کیفی آموزش علوم پزشکی

*مشاوره و حمایت از چاپ و نشر مقالات آموزش پزشکی در نشریات دانشگاهی علمی و معتبر

*بازشناسی راه حل های ارائه شده و میزان تأثیر آن درحل مسائل موجود

*بررسی نحوه بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش علوم پزشکی و تأثیر آن بر ارائه خدمات سلامت

 

مشاهده فعالیت های انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

Joomlart