You are here

کمیته پژوهش در آموزش

اولویت های پژوهشی کمیته پژوهش در آموزش:

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

تبیین آینده پژوهشی در آموزش پزشکی

_ ارزشیابی و اعتبار بخشی در نظام آموزش علوم پزشکی

_ تعیین راهکارهای ارتقای جایگاه مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

_ تعیین جایگاه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه های نسل سوم و چهارم

_ کاربرد ابزارهای الکترونیک مختلف در آموزش پزشکی

_ تعیین ضرورت های کنترل یا گسترش آموزش علوم پزشکی مبتنی بر آمایش سرزمین

_ تبیین راهکارهای مختلف استفاده از شبکه های مجازی در آموزش علوم پزشکی

_ تبیین راهکارهای مختلف تولیدات مدیاها در آموزش علوم پزشکی


دکتر محمدعلی حسینی

مسئول کمیته پژوهش در آموزش

 

فعاليتهاي کميته پژوهش در آموزش در سال 1391

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
 1. sl380203_1طراحي وچاپ پمفلت معرفي کميته پژوهش در آموزش انجمن آموزش علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران
 2. طراحي وتکثير پمفلت اصول طراحي وتصحيح آزمونهاي تشريحي
 3. طراحي وتکثير پمفلت اصول طراحي آزمونهاي چند گزينه اي
 4. طراحي وتکثير پمفلت تحليل آزمون گام به گام
 5. انجام نياز سنجي آموزشي عناوين پژوهشي از برخي از افراد که فرم را در غرفه انجمن تکميل نموده اند
 6. طراحي وچاپ استند معرفي کميته پژوهش در آموزش جهت غرفه انجمن در همايش سيزدهم آموزش پزشکي در ساري
 7. طراحي وتکثير 8 CD آموزشي کارگاه طراحي آزمون گام به گام وارائه آن در غرفه انجمن در سيزدهمين همايش آموزش پزشکي در ساري
 8. تهيه کتاب آموزشي ((اصول هفت گانه طراحي آزمون)) وارائه آن در همايش ساري
 9. تهيه کتابچه راهنماي عملي ارزيابي سئوالهاي چندگزينه اي (practical guide for multiple – choice questions assessment) و ارائه آن در همايش ساري وسنندج
 10. طراحي و تکثيرپمفلت ارزيابي دروني
ادامه مطلب...

معرفی کمیته پژوهش در آموزش

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

research

هدف کلی:

سیاستگزاری، ساماندهی،هدایت ، نظارف و ارتقاء طرحها و ترویج فرهنگ پژوهش در زمینه آموزش علوم پزشکی

اهداف تخصصی:

 • تعیین اولویت های پژوهشی
 • شناسایی مشکلات آموزشی
 • نیازسنجی پژوهشهای آموزشی
 • ارائه راهکار و پیشنهاد به جلسات هیأت مدیره انجمن
 • تولید محتوای آموزشی از قبیل کتاب، کتابچه، پمفلت و مولتی مدیا آموزشی
 • راه اندازی مجله انجمن آموزش علوم پزشکی

وظایف:

 • مشخص نمودن اولویتهای پژوهش در آموزش
 • اتخاذ روش مناسب در جهت تسهیل روند پذیرش و تصویب طرحهای پژوهش در آموزش
 • برنامه ریزی در جهت جذب پژوهشگران به سمت طرح های پژوهش در آموزش
 • بررسی و تصویب اولیه طرح ها و ارجاع جهت انجام آن
 • نظارت بر طرح ها(اجرا و پیگیری و دریافت وبررسی گزارشات)
 • اتخاذ سیاستهای تشویقی برای مجریان طرح های پژوهش در آموزش

فعالیتهای کمیته پژوهش در آموزش:

 • تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش در راستای رسالت اصلی انجمن که ارتقاء کیفی سطح آموزش علوم پزشکی در کشور می باشد، امیدوار است که بتواند زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه به این حوزه را طی سالهای آتی ارتقاء بخشد.
 • انجام پژوهش های متعدد و کاربردی برای افزایش آگاهی دست اندرکاران آموزش پزشکی در زمینه مسائل نوین آموزش پزشکی و انعکاس نظرات آنان در مورد مسائل و مشکلات موجود.
 • نیازسنجی در خصوص مسائل مرتبط با آموزش علوم پزشکی در کشور از کلیه دست اندرکاران آموزش پزشکی در کشور
 • پژوهش در فرایند یاددهی- یادگیری در نظام آموزش علوم پزشکی
 • انجام مطالعات و بررسی های بنیادی کاربردی در زمینه های آموزش علوم پزشکی
 • توجه و حساسیت نسبت به تغییرات آموزش علوم پزشکی در کشور
 • انجام پژوهشهای لازم در جهت حل معضلات اساسی کشور در زمینه آموزش علوم پزشکی و ارائه خدمات مشاوره ای
 • جذب اعضای علاقه مند به تحقیقات کیفی و کمی
 • چاپ پمفلت در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • چاپ کتاب در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • چاپ مجله آموزش علوم پزشکی ایران
 • نیازسنجی آموزشی از اعضاء و نمایندگان استانی انجمن
 • برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه علوم پزشکی براساس نیاز سنجی انجام شده
 • ارائه مقاله بصورت سخنرانی و پوستر در همایش های داخلی
 • ارائه مقاله بصورت سخنرانی و پوستر در همایش های خارجی
 • ارائه مقالات در مجلات آموزش علوم پزشکی داخلی
 • ارائه مقالات در مجلات آموزش علوم پزشکی خارجی
 • شرکت در همایش های آموزش علوم پزشکی
 • ارائه فعالیتهای انجام شده در واحد پژوهش در آموزش در غرفه انجمن آموزش علوم پزشکی ایران در همایش هایی که انجمن غرفهداشته باشد.

اعضای اصلی کمیته پژوهش در آموزش:

 • دکتر بهرام عین اللهی (رئیس انجمن)
 • دکتر سلیمان احمدی(نائب رئیس انجمن)
 • دکتر محمدعلی حسینی
 • دکتر یدالله زارع زاده(دبیر انجمن)
 • دکتر جواد سرابادانی(مسئول کمیته پژوهش در آموزش)
 • دکتر غلامرضا حسن زاده (مسئول کمیته انتشارات)
 • دکتر سید محمدپورحسینی(مسئول کمیته پشتیبانی)
 • دکتر فردین مهرابیان(مسئول کمیته روابط عمومی)
 • آقای پرویز عضدی(مسئول کمیته فناوری اطلاعات)
 • خانم گلنوش میرسعیدی(عضو کمیته روابط عمومی)
Joomlart