You are here

نرم افزارهای آموزشی

لوح فشرده های آموزشی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
  • مجموعه روش های نوین سنجش و ارزیابی آزمون های کتبی
  • مجموعه روش های نوین سنجش و ارزیابی بالینی
  • کارگاه طراحی آزمون گام به گام
Joomlart