همایش مرجعیت علمی در حوزه سلامت

چاپ
برچسب ها: آموزش پزشکی و مرجعیت علمی

همایش مرجعیت علمی در حوزه سلامت، در تاریخ 7 خرداد ماه 1394 برگزار خواهد شد.