چاپ
دسته: کنگره ها و نشست های علمی
بازدید: 497

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 11-9 اردیبهشت در دانشگاه بین المللی پردیس یزد برگزار گردید. انجمن اموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز در این همایش شرکت داشت، اعضای انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در برگزاری پانل، کارگاه های آموزشی، کلینیک های آموزشی و برگزاری غرفه ارائه محصولات حضور فعال داشتند.

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

برگزاری پانل «مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی» در تاریخ 11 اردیبهشت 1393.

سخنرانان:

برگزای کارگاه های آموزشی:
کلینیک های آموزشی:

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی