چاپ
دسته: کنگره ها و نشست های علمی
بازدید: 398

هفتمین نشست انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با موضوع آموزش پزشکی و مرجعیت علمی در تاریخ 8 اسفند 1392 برگزار شد.

مرجعیت علمی و آموزش پزشکی

لیست سخنرانی ها: