نشست علمی "تکنولوژی آموزشی و یادگیری" نهم و دهم  آذرماه 90 در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار گردید.
 
سخنرانان:
  • دکتر کامران باقری لنکرانی
  • دکتر یدالله زارع زاده زارع زاده
  • دکتر سرابادانی
  • خانم دکتر ناهید ظریف صنایعی
  • خانم دکتر مانوش محرابی
  • دکتر سلیمان احمدی