چاپ
دسته: کنگره ها و نشست های علمی
بازدید: 427

 

نشست علمي ”حرفه اي گري در آموزش پزشكي“ در آبانماه 1389در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.

 

 

سخنرانان :