همزمان با سیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی ساری مازندران پانل انجمن آموزش علوم پزشکی در تاریخ چهارشنبه 13/2/91 پانل پاسخگوئي برنامه هاي آموزش علوم پزشکي به نيازهاي نوين جامعه (اجماع ملي و نظام مند به نيازهاي سلامت) برگزار گردید.

AWT IMAGE


همزمان با سیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی ساری مازندران پانل انجمن آموزش علوم پزشکی در تاریخ چهارشنبه 13/2/91 پانل پاسخگوئي برنامه هاي آموزش علوم پزشکي به نيازهاي نوين جامعه (اجماع ملي و نظام مند به نيازهاي سلامت) برگزار گردید.
اعضای پانل:
 • دکتر بهرام عین اللهی (رئیس پانل)
 • دکتر سلیمان احمدی
 • دکتر جوادسرابادانی
 • دکتر فردین مهرابیان
 • دکتر پیام خزائلی
 • دکتر یدالله زارع زاده

غرفه انجمن در همایش علاوه بر ارائه فعالیت ها و دستاوردهای انجمن، محصولات دانشگاه های دیگر نیز ارائه گردید. عضوگیری در انجمن و کمیته پژوهش در آموزش صورت گرفت.


محصولات انجمن در غرفه:

 • کتاب رمز موفقیت در دانشکده پزشکی
 • کتاب اصول یادگیری در دانشگاه
 • دی وی دی سمینار تکنولوژی آموزشی و یادگیری که در تاریخ نهم و دهم آذرماه نود برگزارگردید.
 • کتاب اموزشی با عنوان طراحی ازمون گام به گام، بصورت CD و کتاب چاپی
 • کتابچه اموزشی با عنوان: راهنمای عملی ارزیابی ازمونهای چند گزینه ای بصورت CD و کتابچه چاپی
 • کارگاه صداگذاری شده بر روی 6 عددCD با عنوان:Design of the test step by step
 • پمفلت اموزشی: 3 عدد
 • ترجمه 3 مقاله از سری 12 TIPS

همزمان با برگزاری سیزدهمین سمینار آموزش علوم پزشکی ساری نشست ویژه نمایندگان استانی انجمن با اعضای هیأت مدیره در تاریخ 13/2/91صورت گرفت.

SL380288_1 SL380292 SL380295