چاپ
دسته: کنگره ها و نشست های علمی
بازدید: 1157

پنجمین همایش ملی مرجعیت علمی در روز 17 بهمن ماه سال 1398 با همکاری مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با شعار «پرشکی قانونی در مسیر مرجعیت علمی» برگزار شد.

 

سومین همایش ملی مرجعیت علمی

محورهای همایش

مکان برگزاری: تهران- دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تلفن تماس: 02122770938