ششمین همایش ملی مرجعیت علمی در روز 17 اسفند ماه سال 1399 با شعار «دانشگاه هوشمند مرجعیت علمی»  به صورت وبینار برگزار خواهد شد.

 

ششمین همایش ملی مرجعیت علمی

محورهای همایش

  • دانشگاه هوشمند و نیل به مرجعیت علمی
  • مدیریت دانشگاه هوشمند و مرجعیت علمی
  • محوطه های دانشگاهی هوشمند و مرجعیت علمی
  • بیمارستان آموزشی هوشمند و مرجعیت علمی
  • توسع اعضای هیئت علمی در دانشگاه هوشمند
  • راهبردهای آموش و یادگیری هوشمند

 

زمان: یکشنبه 17 اسفند ماه 1399

ساعت 15- 17

لینک ثبت نام و شرکت در برنامه: http://cmelearn.ir/course/12956
با اعطای گواهی شرکت در برنامه

تلفن تماس: 02122770938