نشست علمی "تکنولوژی آموزشی و یادگیری" نهم و دهم  آذرماه 90 در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار گردید.
 
سخنرانان:
  • دکتر کامران باقری لنکرانی
  • دکتر یدالله زارع زاده زارع زاده
  • دکتر سرابادانی
  • خانم دکتر ناهید ظریف صنایعی
  • خانم دکتر مانوش محرابی
  • دکتر سلیمان احمدی
یازدهمین همایش آموزش پزشکی اردیبهشت 1389
همزمان با برگزاري يازدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشکی ایران، پانل "رهبري در آموزش پزشكي " توسط انجمن آموزش علوم پزشكي برگزار گرديد.
هدف:

تبيين نقش و جايگاه رهبري نوين آموزشي در نظام آموزش علوم پزشكي كشور و راههاي اعتلاي آن

 

اعضاي پانل:

دكتر عين اللهي

دكتر ممتازمنش

دكتر حميدي

خانم دكتر ملكان راد

خانم دكتر سهرابي

خانم دكتر ياونگي

 

amozesh_dar_hezareh_sevom

نشست علمی انجمن آموزش علوم پزشکی با عنوان ”آموزش پزشکی در هزاره سوم ” در بهمن ماه 88 در مرکز همایشهای بين المللي رازی برگزار گردید.

سخنرانان:

  • جناب آقای دکتر كامران باقري لنکرانی
  • سركار خانم دكتر الهه ملكان راد
  • جناب آقاي دكتر سليمان احمدي
  • جناب آقاي دكتر نادر ممتاز منش