چاپ
دسته: News
بازدید: 3112

دومین سمینار توسعه آموزش علوم پزشکی آبانماه 1391توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار می گردد

2با همکاری انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

و دانشگاه علوم پزشکی ایلام