اعضای هیات مدیره 

 

 

 

دکترغلامرضا حسن زاده

رئیس انجمن

استاد علوم تشریح

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دکتر سلیمان احمدی

نائب الرئیس انجمن

استاد آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دکتر یداله زارع زاده

دانشیار آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

 

 

دکتر الهه ملکان راد

استاد فوق تخصص بیماری های قلب و عروق کودکان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

دکتر محسن نفر

استاد فوق تخصص نفرولوژی بزرگسالان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

دکتر فردین مهرابیان

استاد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

دکتر محمد علی حسینی

استاد مدیریت آموزش عالی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت بهزیستی

 

دکتر علی نمکی

دکتری مدیریت آموزش عالی سلامت

 

 

دکتر محمد رسول خزاعی

بازرس

استادیار علوم پایه پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه