اعضای هیأت مدیره در سال1386
دکتر بهرام عین اللهی: رئیس انجمن
دکتر نادر ممتاز منش: دبیر انجمن
دکتر سید جلیل حسینی: نایب رئیس انجمن
دکتر سید محمد پورحسینی : خزانه دار
دکتر عباس مسجدی-  خانم دکترالهه ملکان راد- دکتر وحیدی

:اعضای هیأت مدیره در سال 1390
دکتر بهرام عین اللهی: رئیس انجمن
دکتر یدالله زارع زاده: دبیر انجمن
دکترسلیمان احمدی: نایب رئیس انجمن
دکتر سید محمد پورحسینی : خزانه دار
دکتر فردین مهرابیان- دکتر غلامرضا حسن زاده- دکتر جواد سرابادانی- آقای پرویز عضدی
دکتر سید محمد پورحسینی - خانم گلنوش میرسعیدی: اعضای علی البدل
دکتر محمدعلی حسینی : بازرس
خانم زینب اباذری: بازرس علی البدل