1. sl380203_1طراحي وچاپ پمفلت معرفي کميته پژوهش در آموزش انجمن آموزش علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران
 2. طراحي وتکثير پمفلت اصول طراحي وتصحيح آزمونهاي تشريحي
 3. طراحي وتکثير پمفلت اصول طراحي آزمونهاي چند گزينه اي
 4. طراحي وتکثير پمفلت تحليل آزمون گام به گام
 5. انجام نياز سنجي آموزشي عناوين پژوهشي از برخي از افراد که فرم را در غرفه انجمن تکميل نموده اند
 6. طراحي وچاپ استند معرفي کميته پژوهش در آموزش جهت غرفه انجمن در همايش سيزدهم آموزش پزشکي در ساري
 7. طراحي وتکثير 8 CD آموزشي کارگاه طراحي آزمون گام به گام وارائه آن در غرفه انجمن در سيزدهمين همايش آموزش پزشکي در ساري
 8. تهيه کتاب آموزشي ((اصول هفت گانه طراحي آزمون)) وارائه آن در همايش ساري
 9. تهيه کتابچه راهنماي عملي ارزيابي سئوالهاي چندگزينه اي (practical guide for multiple – choice questions assessment) و ارائه آن در همايش ساري وسنندج
 10. طراحي و تکثيرپمفلت ارزيابي دروني

navarasamglobeهدف کلی

ارتقاء سطح کیفیت آموزش علوم پزشکی

اهداف اختصاصی

 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفیت دانش و مهارت در زمینه آموزش علوم پزشکی در بخش دانشجویی
 • شناسایی و جذب دانشجویان نخبه و علاقه مند در حوزه آموزش علوم پزشکی
 • افزایش سطح مشارکت دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی
 • تقویت روحیه کارگروهی و همکاری بین دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی
 • ارتقاء توانمندی های دانشجویان در زمینه آموزش پزشکی

فعالیت های فعلی

 • ایجاد تسهیلات مناسب برای دستیابی دانشجویان به شبکه های اطلاع رسانی علمی منطقه و جهان
 • انتشار مطالب علمی با موضوعات اولویت دار در زمینه آموزش پزشکی و با توجه به نیاز دانشجویان
 • ارائه مشاوره آموزشی و پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • ارسال دعوتنامه به اعضاء‌ بخش دانشجویی جهت حضور در نشستهای علمی دوره ای انجمن
 • ارائه کارت عضویت فعال و معمولی به اعضاء
 • امکان همکاری و مشارکت اعضاء بخش دانشجویی در پروژه های انجمن
 • ارائه معرفی نامه و تاییدیه فعالیت های علمی بر حسب نیاز از سوی کمیته دانشجویی انجمن
 • ارائه تخفیف دانشجویی برای اعضاء در محصولات مختلف که توسط انجمن تهیه و توزیع می شود

فعالیت های آتی

 • فراهم سازی امکان طرح سوالات آموزشی و پژوهشی از طریق سایت
 • ارائه یک پیام یا مطلب کوتاه آموزشی به صورت ماهانه در سایت
 • امکان چاپ و نشر مقالات اعضا کمیته دانشجویی در نشریه انجمن
 • برگزاری کارگاه های آموزشی به شکل دوره ای
 • ارائه گزارش های پایان نامه دانشجویی در برنامه های نشست انجمن

تبیین آینده پژوهشی در آموزش پزشکی

_ ارزشیابی و اعتبار بخشی در نظام آموزش علوم پزشکی

_ تعیین راهکارهای ارتقای جایگاه مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

_ تعیین جایگاه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه های نسل سوم و چهارم

_ کاربرد ابزارهای الکترونیک مختلف در آموزش پزشکی

_ تعیین ضرورت های کنترل یا گسترش آموزش علوم پزشکی مبتنی بر آمایش سرزمین

_ تبیین راهکارهای مختلف استفاده از شبکه های مجازی در آموزش علوم پزشکی

_ تبیین راهکارهای مختلف تولیدات مدیاها در آموزش علوم پزشکی


دکتر محمدعلی حسینی

مسئول کمیته پژوهش در آموزش

 

 

مسئول کمیته: دکتر گلنوش میرسعیدی

1- برنامه ریزی و برگزاری فرایند دوره های آموزشي کوتاه مدت حضوري و یا مجازی تخصصي براي گروههای هدف گروه پزشکی و غیر پزشکی در سازمانهاي دولتي و غير دولتي براساس بررسی های نیازسنجی و به منظور ارتقا مهارت ها و دانش حرفه ای
2- ارائه کارگاههای تخصصی ویژه و متناسب با نيازهاي جامعه
3- ارائه دروس رسمي ارائه شده در دانشگاه به شیوه مجازی و ترکیبی Blended در قالب تک درس مطابق مقررات وزارت متبوع
4- برقراري ارتباط با ساير بخشهاي دانشگاه و مراکز درمانی ویا مراکز دولتي و غير دولتي بمنظور نيازسنجي آموزشی و تعيين نوع و برنامه درسی دوره هاي آموزشي

5- تولید محتوای دروس آموزشی مجازی

6- ضبط برنامه های آموزش مجازی در استودیو
7- برگزاری دوره هاي آموزشی پيشنهادي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها با استفاده از امکانات موجود

8- برگزاری دوره هاي آموزشی پيشنهادي مراکز درمانی و بیمارستانها با استفاده از امکانات موجود

9- برگزاری دوره های آموزشی و سمینارها با امتیاز آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
10- جلب همکاری اعضا هيات علمي دانشگاه و ساير مدرسين براي اجراي دوره هاي آموزشي
11- انعقاد تفاهم نامه و قراردادهاي همكاري برای برگزاري دوره هاي آموزشي حضوری و مجازی
12- انجام امور اطلاع رساني دوره هاي آموزشي از طریق پایگاه اینترنتی انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
13- ايجاد و یا پیگیری بسترهاي لازم براي برگزاري هرچه بهتر و بيشتر دوره هاي آموزشي
14- كنترل و نظارت کیفی بر كليه مراحل اجراي دوره های آموزش حضوری و دوره های مجازی
15- تهيه و اعطاي گواهي/مدرک پايان دوره های حضوری و مجازی

16- برقرای تله کنفرانس های مجازی

17- ایجاد سامانه آموزش مداوم مجازی

18- امکان سنجی برقرای آموزش الکترونیک در دانشگاهها و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی