navarasamglobeهدف کلی

ارتقاء سطح کیفیت آموزش علوم پزشکی

اهداف اختصاصی

 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفیت دانش و مهارت در زمینه آموزش علوم پزشکی در بخش دانشجویی
 • شناسایی و جذب دانشجویان نخبه و علاقه مند در حوزه آموزش علوم پزشکی
 • افزایش سطح مشارکت دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی
 • تقویت روحیه کارگروهی و همکاری بین دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی
 • ارتقاء توانمندی های دانشجویان در زمینه آموزش پزشکی

فعالیت های فعلی

 • ایجاد تسهیلات مناسب برای دستیابی دانشجویان به شبکه های اطلاع رسانی علمی منطقه و جهان
 • انتشار مطالب علمی با موضوعات اولویت دار در زمینه آموزش پزشکی و با توجه به نیاز دانشجویان
 • ارائه مشاوره آموزشی و پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • ارسال دعوتنامه به اعضاء‌ بخش دانشجویی جهت حضور در نشستهای علمی دوره ای انجمن
 • ارائه کارت عضویت فعال و معمولی به اعضاء
 • امکان همکاری و مشارکت اعضاء بخش دانشجویی در پروژه های انجمن
 • ارائه معرفی نامه و تاییدیه فعالیت های علمی بر حسب نیاز از سوی کمیته دانشجویی انجمن
 • ارائه تخفیف دانشجویی برای اعضاء در محصولات مختلف که توسط انجمن تهیه و توزیع می شود

فعالیت های آتی

 • فراهم سازی امکان طرح سوالات آموزشی و پژوهشی از طریق سایت
 • ارائه یک پیام یا مطلب کوتاه آموزشی به صورت ماهانه در سایت
 • امکان چاپ و نشر مقالات اعضا کمیته دانشجویی در نشریه انجمن
 • برگزاری کارگاه های آموزشی به شکل دوره ای
 • ارائه گزارش های پایان نامه دانشجویی در برنامه های نشست انجمن