research

هدف کلی:

سیاستگزاری، ساماندهی،هدایت ، نظارف و ارتقاء طرحها و ترویج فرهنگ پژوهش در زمینه آموزش علوم پزشکی

اهداف تخصصی:

 • تعیین اولویت های پژوهشی
 • شناسایی مشکلات آموزشی
 • نیازسنجی پژوهشهای آموزشی
 • ارائه راهکار و پیشنهاد به جلسات هیأت مدیره انجمن
 • تولید محتوای آموزشی از قبیل کتاب، کتابچه، پمفلت و مولتی مدیا آموزشی
 • راه اندازی مجله انجمن آموزش علوم پزشکی

وظایف:

 • مشخص نمودن اولویتهای پژوهش در آموزش
 • اتخاذ روش مناسب در جهت تسهیل روند پذیرش و تصویب طرحهای پژوهش در آموزش
 • برنامه ریزی در جهت جذب پژوهشگران به سمت طرح های پژوهش در آموزش
 • بررسی و تصویب اولیه طرح ها و ارجاع جهت انجام آن
 • نظارت بر طرح ها(اجرا و پیگیری و دریافت وبررسی گزارشات)
 • اتخاذ سیاستهای تشویقی برای مجریان طرح های پژوهش در آموزش

فعالیتهای کمیته پژوهش در آموزش:

 • تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش در راستای رسالت اصلی انجمن که ارتقاء کیفی سطح آموزش علوم پزشکی در کشور می باشد، امیدوار است که بتواند زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه به این حوزه را طی سالهای آتی ارتقاء بخشد.
 • انجام پژوهش های متعدد و کاربردی برای افزایش آگاهی دست اندرکاران آموزش پزشکی در زمینه مسائل نوین آموزش پزشکی و انعکاس نظرات آنان در مورد مسائل و مشکلات موجود.
 • نیازسنجی در خصوص مسائل مرتبط با آموزش علوم پزشکی در کشور از کلیه دست اندرکاران آموزش پزشکی در کشور
 • پژوهش در فرایند یاددهی- یادگیری در نظام آموزش علوم پزشکی
 • انجام مطالعات و بررسی های بنیادی کاربردی در زمینه های آموزش علوم پزشکی
 • توجه و حساسیت نسبت به تغییرات آموزش علوم پزشکی در کشور
 • انجام پژوهشهای لازم در جهت حل معضلات اساسی کشور در زمینه آموزش علوم پزشکی و ارائه خدمات مشاوره ای
 • جذب اعضای علاقه مند به تحقیقات کیفی و کمی
 • چاپ پمفلت در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • چاپ کتاب در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • چاپ مجله آموزش علوم پزشکی ایران
 • نیازسنجی آموزشی از اعضاء و نمایندگان استانی انجمن
 • برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه علوم پزشکی براساس نیاز سنجی انجام شده
 • ارائه مقاله بصورت سخنرانی و پوستر در همایش های داخلی
 • ارائه مقاله بصورت سخنرانی و پوستر در همایش های خارجی
 • ارائه مقالات در مجلات آموزش علوم پزشکی داخلی
 • ارائه مقالات در مجلات آموزش علوم پزشکی خارجی
 • شرکت در همایش های آموزش علوم پزشکی
 • ارائه فعالیتهای انجام شده در واحد پژوهش در آموزش در غرفه انجمن آموزش علوم پزشکی ایران در همایش هایی که انجمن غرفهداشته باشد.

اعضای اصلی کمیته پژوهش در آموزش:

 • دکتر بهرام عین اللهی (رئیس انجمن)
 • دکتر سلیمان احمدی(نائب رئیس انجمن)
 • دکتر محمدعلی حسینی
 • دکتر یدالله زارع زاده(دبیر انجمن)
 • دکتر جواد سرابادانی(مسئول کمیته پژوهش در آموزش)
 • دکتر غلامرضا حسن زاده (مسئول کمیته انتشارات)
 • دکتر سید محمدپورحسینی(مسئول کمیته پشتیبانی)
 • دکتر فردین مهرابیان(مسئول کمیته روابط عمومی)
 • آقای پرویز عضدی(مسئول کمیته فناوری اطلاعات)
 • خانم گلنوش میرسعیدی(عضو کمیته روابط عمومی)