ششمین همایش ملی مرجعیت علمی در روز 17 اسفند ماه سال 1399 با شعار «دانشگاه هوشمند مرجعیت علمی»  به صورت وبینار برگزار شد.

 

ششمین همایش ملی مرجعیت علمی

محورهای همایش

  • دانشگاه هوشمند و نیل به مرجعیت علمی
  • مدیریت دانشگاه هوشمند و مرجعیت علمی
  • محوطه های دانشگاهی هوشمند و مرجعیت علمی
  • بیمارستان آموزشی هوشمند و مرجعیت علمی
  • توسع اعضای هیئت علمی در دانشگاه هوشمند
  • راهبردهای آموش و یادگیری هوشمند

 

زمان: یکشنبه 17 اسفند ماه 1399

ساعت 15- 17

لینک ثبت نام و شرکت در برنامه: http://cmelearn.ir/course/12956
با اعطای گواهی شرکت در برنامه

تلفن تماس: 02122770938