پنل کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی با همکاری انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد:

برنامه عدالت، تعالی و بهره وری گامی به پیش برای ارزیابی کیفیت آموزش علوم پزشکی

 پنل کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی با همکاری انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 

اعضای کمیته علمی:

دکتر غلامرضا حسن زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سلیمان احمدی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر جلیل کوهپایه زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر علی اکبری ساری، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر یدالله زارع زاده، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

زمان:

18 آبان 1401 ساعت 10:30 الی 11:45

مکان: 

دانشگاه علامه طباطبائی، سالن شورای دو دانشکده راوانشناسی و علوم تربیتی