سمپوزیوم تخصصی ارتقا آموزش علوم پزشکی و کاربرد فناوری مصور سازی

     سمپوزیوم تخصص ارتقا آموزش علوم پزشکی و کاربرد فناوری مصور سازی توسط انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اول تیر ماه 1402 در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار گردید.

 

رئیس سمپوزیوم: دکتر محمد تقی آشوبی

دبیر علمی: دکتر علی حمیدی مدنی

 دبیر اجرایی: دکتر فردین مهرابیان

 

    رئیس انجمن آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای از تلاش های هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در برگزاری سمپوزیوم تخصص ارتقا آموزش علوم پزشکی و کاربرد فناوری مصور سازی تشکر کرد. متن تشکر غلامرضا حسن زاده به شرح زیر است: