انجمن آموزش علوم پزشکی ایران نهادی علمی، مستقل، مبتنی بر دانش و مردم نهاد است که جهت فعالیت در حوزه دانش علوم پزشکی با همت و تلاش فراوان جمعی از اساتید و متخصصین و دانشجویان رشته های پزشکی و آموزش پزشکی در سال 1386 تأسیس گردید و در حال حاضر در چارچوب اهداف و موضوعات اساسنامه و رعایت قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح كشور و بین الملل فعالیت می کند.

این انجمن با ظرفیتهای بالای خود فرصتی گرانبها برای حضور اساتید جوان و فرهیخته در کنار متخصصان کارآزموده نظام آموزش پزشکی کشور می باشد که با حضور فعال خویش بتوانند به ارتقاء دانش و مهارت آموزش علوم پزشکی کمک نمده و یاریگر سیاستگذاران، مدیران اجرایی، فعالان و بهره برداران نظام آموزش پزشکی کشور باشند.

انجمن آموزش علوم پزشکی ایران

انجمن ارتقاء تعالی و دانش پژوهی در تمامی جنبه های آموزش علوم پزشکی از طریق حمایت از اساتید، دانشجویان و کلیه دست اندرکاران آموزش علوم پزشکی است تا با پشتیبانی و تشویق و توسعه و پژوهش در آموزش پزشکی از طریق ایجاد شبکه در فعالیت های علمی رسالت خویش را عمل نماید.

 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفیت دانش و مهارت در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • توسعه ارتباط علمی و تخصصی بین اساتید، دانشجویان، محققین و مدیران
 • شناسایی و جذب اعضای هیأت علمی و دانشجویان نخبه و علاقه مند در حوزه آموزش علوم پزشکی
 • افزایش سطح مشارکت و همکاری بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • انجام پروژه های تولید برنامه و تعیین محتوای علمی مورد نیاز نشست های علمی آموزش علوم پزشکی
 • اطلاع رسانی فعالیتهای مرتبط با تولید، فن آوری و نوآوری دانش علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی
 • آسیب شناسی آموزش پزشکی فعلی در کشور
 • بررسی نحوه ارتباط با آموزش با پژوهش و خدمات سلامت
 • ارائه مدلهای موثر و نوین در آموزش علوم پزشکی منطبق بر نیازهای سلامت جامعه (با تکیه بر پیشگیری، درمان و بازتوانی و ارتقاء سلامت)
 • داشتن ارتباطات علمی و بین المللی با مجامع

فعاليت های انجمن

 • ایجاد تسهیلات مناسب برای دستیابی اعضای هیأت علمی ودانشجویان به شبکه های اطلاع رسانی علمی منطقه و جهان
 • طراحی و اجرای نشست های علمی و برگزاری دوره های آموزشی در قالب همایش، کارگاه آموزشی و جشنواره های علمی
 • انتشار مطالب علمی با موضوعات اولویت دار در آموزش پزشکی در قالب کتاب، مجله، لوح فشرده، و سایر مولتی مدیاها
 • اطلاع رسانی خبرها و وقایع به روز در آموزش علوم پزشکی
 • طراحی محتوای برنامه های فنی نیازسنجی، ارزشیابی و اعتباربخشی موردنیاز در مراکز آموزش عالی
 • ارائه مشاوره برای کلیه طرح های پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • مشاوره علمی در جهت گسترش کمی و کیفی آموزش علوم پزشکی
 • مشاوره و حمایت از چاپ و نشر مقالات آموزش پزشکی در نشریات دانشگاهی علمی و معتبر
 • بازشناسی راه حل های ارائه شده و میزان تأثیر آن درحل مسائل موجود
 • بررسی نحوه بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش علوم پزشکی و تأثیر آن بر ارائه خدمات سلامت

مشاهده فعالیت های انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران