دکتر بهرام عین اللهیدکتر بهرام عین اللهی رئیس انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی گفتگویی با خبرنگار انجمن فرمود هفتمین همایش کشوری انجمن آموزش علوم پزشکی با هدف ارائه آخرین یافته های علمی در زمینه آموزش پزشکی با محوریت آموزش پزشکی و مرجعیت علمی، هشتم اسفند ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

وی گفت در این همایش یکروزه مباحث زیر مورد بحث قرار خواهند گرفت:

  • تعاریف و معیارهای مرجعیت علمی
  • اسناد بالادستی
  • راهبردهای نظام مقدس
  • نقش رهبران و مدیران نظام آموزشی
  • نقش اعضای هیات علمی نظام آموزشی
  • تاثیر روابط بین المللی و نقش فراگیران نظام آموزشی

دکتر عین اللهی افزود شرکت در این همایش برای متخصصان و کارشناسان رشته های پزشکی و پیراپزشکی آزاد است و گفتنی است به شرکت کنندگان همایش گواهی شرکت داده خواهد شد.