نشست علمي ”حرفه اي گري در آموزش پزشكي“ در آبانماه 1389در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.

 

 

سخنرانان :

 

  • دکتر عین الهی استاد دانشگاه و رئیس انجمن آموزش علوم پزشکی
  • دکتر تابعی استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • دکتر کلانتر معتمد استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • دکتر احمدی استادیار گروه آموزش پزشکی علوم پزشکی ایران و ارومیه