با عضویت در انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران می توانید: 

  • از آخرین اخبار مربوط به آموزش علوم پزشکی در کشور و دنیا دست یابید.
  • در دوره‌های توانمندسازی و مهارتی برگزار شده توسط انجمن شرکت نمایید
  • با اساتید و دانشجویان رشته‌های مختلف علوم پزشکی آشنا شوید .
  • درباره موضوعات مورد نظر و مهم مشاوره دریافت نمایید.
  • در پروژه های تحقیقاتی مورد علاقه تان مشارکت نمایید.
  • در کمیته‌های تخصصی انجمن عضو شوید.
  • با کسب دانش و مشاوره از اساتید به نام کشور در شغل خود پیشرفت نمایید.
  • برای ایجاد فرصت های شغلی ایده پردازی نمایید.