پنجمین همایش ملی مرجعیت علمی در روز 17 بهمن ماه سال 1398 با همکاری مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با شعار «پرشکی قانونی در مسیر مرجعیت علمی» برگزار شد.

 

سومین همایش ملی مرجعیت علمی

محورهای همایش

  • پزشکی قانونی و تعامل بین رشته ای
  • نقش پزشکی قانونی در آموزش پزشکی
  • طب بازساختی، پزشکی قانونی و مرجعیت حیطه ای

مکان برگزاری: تهران- دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تلفن تماس: 02122770938