سطح گروهی/ دانشکده ای/ دانشگاهی و ستادی

 

شیوه نامه جایزه ملی ادغام نماد آموزش علوم پزشکی:

نماد (نشانه مدیریت ادغام در دانشگاههای علوم پزشکی)

 

    در سال ۱۳۶۴ با تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وظیفه آموزش و تربیت نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان نیز به عهده این وزارت نهاده شد که با این گام اساسی تجلی عینی ادغام آموزش و خدمت که یکی از عمده ترین راه حل های بهبود برنامه های آموزش پزشکی بود محقق شد چرا که توانمندی یک پزشک در پاسخگویی بهتر به نیازهای بهداشتی درمانی جامعه در گرو فراهم بودن عرصه های مناسب یادگیری در طول دوره آموزش پزشکی می باشد و لذا کسب آموزش در مواجهه با نیازهای واقعی جامعه به عنوان یکی از سیاست های برنامه ریزی تعیین گردید. اما در ایران سابقه این حرکت به سال ۱۳۵۱ برمی گردد که وزیر علوم و آموزش عالی وقت با همکاری تعدادی از استادان دانشگاه ها و کارشناسان وزارت بهداری وقت و همکاری سازمان جهانی بهداشت به بررسی وضعیت نظام سلامت و آموزش پزشکی پرداختند و نتیجه مطالعه در چهار جلد کتاب تحت عنوان راهی به سوی تندرستی منتشر شده است در این مجموعه الگوی ایجاد شبکه بهداشتی درمانی و ادغام عرصه های آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به عنوان یک طرح انقلابی ارائه شده است.

      با عنایت به گذشت سالیان متمادی از این اقدام و فرایند اثرگذار و به منظور ارج نهادن خدمات و تشویق و ترغیب تمامی ذینفعان ادغام، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تا برای شناسایی و معرفی افراد برگزیده (اعضای هیئت علمی، مدیران، دانشجویان و کارکنان معاونت های آموزشی، بهداشتی، درمان و غذا و دارو) از طریق فراخوان هرساله اقدام نماید. بر این اساس این شیوه نامه در دو سطح فردی و گروهی/ دانشکده ای/ دانشگاهی و ستادی تبیین می گردد.

برای شناسایی و معرفی گروه/ دانشکده/ دانشگاه و ستاد برگزیده و دریافت جایزه ملی نماد از طریق فراخوان ارسال اقدام نماید.

 ماده1: تعاریف:

وزارت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

گروه/ دانشکده/ دانشگاه : گروه/ دانشکده/ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

گروه/ دانشکده/  دانشگاه شایسته دریافت جایزه ملی: گروه/ دانشکده /دانشگاه برگزیده که فعالیتهای شاخصی در زمینه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات سلامت در راستای اولویت‌های نیاز سلامتی جامعه منطقه و جهان انجام داده باشد.

وابستگی سازمانی استاندارد: منظور از وابستگی سازمانی استاندارد، نام و عنوان کامل گروه/ دانشکده/ دانشگاه می باشد که به همراه نام شهر و نام کشور باشد.

 

ماده 2:  ویژگی ها

بازه زمانی قابل قبول یک سال گذشته می باشد.

استخراج مستندات فقط  با وابستگی سازمانی استاندارد صورت می گیرد.

به ازای هر نویسنده فقط یک وابستگی قابل قبول خواهد بود.

ماده3: فعالیت های آموزشی، اجرایی، خدماتی گروه/ دانشکده/ دانشگاه در محورهای ادغام آموزش، آموزش پاسخگو و…:

 به فعالیتهای اجرایی گروه/ دانشکده/ دانشگاه و ستاد محورهای ادغام آموزش آموزش پاسخگو و… مطابق جدول زیر امتیاز تعلق می گیرد:

 

ردیف

عنوان

امتیاز

1

آموزش در عرصه جامعه( مراکز خدمات اولیه، منازل بیما،ر مناطق روستایی و مناطق حاشیه شهر) مرتبط با رشته علمی خود

در سطح استانی

9

در سطح کلان منطقه

12

در سطح کشوری

15

در سطح بین اللملی

18

2

آگاه سازی مردم از طریق برنامه های آموزشی مختلف در رسانه ها ( شبکه های اجتماعی، تلویزیون، رادیو و روزنامه و ....)

در سطح استانی

7

در سطح کلان منطقه

10

در سطح کشوری

13

در سطح بین اللملی

16

3

 برگزاری رویدادهای آموزشی،ژوهشی ، فناورانه در حوزه اثر گذاری علمی یا آموزش پاسخگودر سطوح گروه / دانشکده / دانشگاه

در سطح دانشگاهی

4

در سطح کلان منطقه

5

در سطح کشوری

6

در سطح بین اللملی

7

4

 کمیته فعال در آموزش پاسخگو

در سطح دانشگاهی

1

در سطح کلان منطقه

2

در سطح کشوری

3

در سطح بین اللملی

-

5

تربیت نیروی انسانی توانمند در سه محور ادغام آموزش، آموزش پاسخگو و ...

در سطح گروه

1

در سطح  دانشکده / دانشگاه

2

در سطح

3

6

فعالیت‌های جهادی از جمله همکاری با سازمان های NGO،  خیریه، شهرداری و ... جهت حل چالش های سلامت

در سطح  دانشگاهی

9

در سطح کلان منطقه

12

در سطح کشوری

15

در سطح بین اللملی

18

7

همکاری بین رشته‌ای، بین دانشکده  ای (در علوم پزشکی) و بین معاونت ها در حیطه ادغام آموزش علوم پزشکی یا آموزش پاسخگو

در سطح دانشگاهی

7

در سطح کلان منطقه

10

در سطح کشوری

13

در سطح بین اللملی

16

8

همکاری با سازمان جهانی بهداشت در حوزه پاسخگویی به مشکلات سلامت جامعه در حوزه EMRO

 

 

19

9

جذب گرنت از سازمانهای مختلف جهت مداخله در حوزه سلامت جامعه

کمتر از 30 میلیون تومان

9

61- 31 میلیون تومان

12

90- 61 میلیون تومان

15

بیش از 90 میلیون تومان

20

10

گنجاندن ارزشها و معیارهای پایه پاسخگویی و رسالت و اهداف در برنامه راهبردی در گروه / دانشکده  / دانشگاه

5

11

انجام مطالعات برای پیش بینی نیازهای جامعه گروه دانشکده دانشگاه

5

12

لحاظ کردن نیازها و شاخص های سلامت جامعه در برنامه های آموزشی و پژوهشی گروه / دانشکده / دانشگاه

5

13

برآورد رشته ها مقاطع و دوره های آموزشی و میزان پذیرش دانشجو در هر یک بر اساس نیازهای حال و آینده جامعه در سطح دانشکده / دانشگاه

5

14

محفوظ داشتن نقش ها و توانمندی های مورد نیاز جامعه در برنامه‌های آموزشی مانند کار تیمی

5

15

جوایز ملی

5

 

 

تبصره 1:  برای کسب امتیاز هر یک از بند های فوق، ارائه حکم رسمی مسئولیت و یا گواهی معتبر، لینک فعالیت ها در پایگاههای رسمی به مشخصات گروه/ دانشکده/ دانشگاه اشاره کرده باشد الزامی است.

ماده ۴. مقالات منتشر شده در مجلات در محور ادغام آموزش، آموزش پاسخگو و…:

 

مقالاتی بررسی می‌شوند که یکی از نویسندگان مقاله به وابستگی سازمانی استاندارد اشاره کرده باشد. مبنای امتیازدهی به شرح زیر است

  • مقالات منتشر شده در مجلات ایندکس شده در نمایه نامه های PubMed یا Science یا  ISI به ازای هر مقاله ۲۵ امتیاز و چنانچه مجله دارای Factor Impact باشد امتیاز مقاله با دو برابرImpact Factor سال انتشار مقاله جمع می شود.
  • مقالات منتشر شده در نمایه نامه های Abstracts،Scopus ، Abstract Chemical، Embase، Biological Abstract به ازای هر مقاله ۱۵ امتیاز
  • سایت مقالات منتشر شده ۱۰ امتیاز

 

تبصره1. نحوه امتیاز دهی به ترتیب نویسندگان مقاله طبق جدول نحوه توزیع امتیاز فعالیت‌های پژوهشی مشترک جهت ارتقای اعضای هیئت علمی محاسبه خواهد شد.

 

ستون 1

ستون 2

ستون 3

 

تعداد همکاران

سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

 

مجموع ضرایب

نفر اول

نفر دوم

1

100%

--

--

2

90%

60%

150%

3

80%

50%

180%

4

70%

40%

190%

5

60%

30%

180%

6 و بالاتر

50%

25%≥

175%

 

تبصره2. در صورتی که مقاله دارای همکاری بین دانشگاهی داخلی باشد، امتیاز حاصل از آن مقاله در25/1ضرب خواهد شد.

 تبصره 3. در صورتی که مقاله دارای همکاری بین‌المللی باشد، امتیاز حاصل از آن مقاله در5/1 ضرب خواهد شد

تبصره4. امتیاز نویسنده مسئول همانند امتیاز  نفر اول در نظر گرفته میشود

 تبصره 5. امتیاز نوع مقاله بر اساس جدول زیر محاسبه می شود.

 

امتیاز پایه

نوع مقاله

کامل

Original/ Review

2/1

Editorial /Research Letter/Short or Brief Communication Case Report/Letter to Editor /Hypothesis/Mini Review

5/1

سایر مقالات

 

تبصره2. در صورتی که مقاله دارای همکاری بین دانشگاهی داخلی باشد، امتیاز حاصل از آن مقاله در 25/1 ضرب خواهد شد.

تبصره3. در صورتی که مقاله دارای همکاری بین المللی باشد، امتیاز حاصل از آن مقاله در 5/1 ضرب خواهد شد.

تبصره ۴. امتیاز نویسنده مسئول، همانند امتیاز نفر اول در نظر گرفته می شود.

 تبصره 5: .امتیاز نوع مقاله بر اساس جدول زیر محاسبه می شود.

 

ردیف

عنوان فعالیت

امتیاز

1

مجری طرح های تحقیقاتی ( اشاره به وابستگی سازمانی)

5

2

همکار طرح های تحقیقاتی ( اشاره به وابستگی سازمانی)

3

3

مجری طرح های مشترک با دیگر سازمان ها یا دانشگاه ها ( اشاره به وابستگی سازمانی)

7

4

همکار طرح های مشترک با دیگر سازمان ها یا دانشگاه ها ( اشاره به وابستگی سازمانی)

5

 

ماده 6.  فعالیت های دانش پژوهی آموزشی دردسه محور ادغام آموزش، آموزش پاسخگو و…:

به فرایندهای جشنواره شهید مطهری که نام وابستگی سازمانی در جدول همکاران یا مجری آن باشد امتیاز تعلق می گیرد.

 

فرآیند

امتیاز در سطح دانشگاهی

امتیاز در سطح کشوری

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

فرآیند آموزشی

10

8

6

20

18

16

 

تبصره1: به فرآیند برتر کشوری، تنها امتیاز بخش کشوری داده می شود.

مستندات: تصویر لوح تقدیر یا تصویری از کتابچه جشنواره

 

ماده ۷.  جوایز مرتبط با محور ادغام آموزش، آموزش پاسخگو و … در سطوح بین المللی، ملی و دانشگاهی

به جوایز دانشگاهی، ملی و بین المللی که در زمینه محور ادغام آموزش، آموزش پاسخگو و… باشد، و به وابستگی سازمانی اشاره شده باشد، امتیاز تعلق می گیرد.

 

ردیف

عنوان فعالیت

امتیاز

1

جوایز دانشگاهی (دانشگاه های علوم پزشکی)

10

2

جوایز ملی

15

3

جوایز بین المللی

25

 

مستندات: تصویری از جایزه و یک صفحه توصیف از ارتباط این جایزه با محور ادغام آموزش، آموزش پاسخگو و… در قالب یک فایل pdf.

ماده ۸. تالیف و ترجمه کتاب‌های علمی مرتبط با محور ادغام آموزش، آموزش پاسخگو و…:

منظور از انتشار کتاب، تالیف، ترجمه و گردآوری کتابی است که به وابستگی سازمانی و لوگو اشاره شده باشد و به چاپ رسیده باشد. جدول

 

ردیف

عنوان فعالیت

امتیاز

1

تالیف کتاب

8

2

ترجمه و گردآوری

4

 

مستندات: تصویری از مشخصات کتاب و نامه نویسندگان و آدرس سازمانی و لوگو سازمان.

ماده 9. ارایه خلاصه مقاله در کنگره ها، سمینارها و جشنواره ها مرتبط با محور ادغام آموزش، آموزش پاسخگو و…

 

ردیف

نوع همایش

اعتبار پوستر

امتیاز سخنرانی

1

ملی

5/1

3

2

بین المللی

3

6

 

 

تبصره ۱: به proceeding، paper Conference و Meeting Abstract ایندکس شده در نمایه های Scopus یا ISI 2 امتیاز اضافه تعلق می گیرد.

 

تبصره 2: هر حلاصه مقاله تنها از یکی از موارد فوق می تواند امتیاز کسب کند.

 

 تبصره 3: ارائه بیش از دو خلاصه مقاله در هر کنگره شامل امتیاز نمی شود.

تبصره 4: وابستگی سازمانی حتماً باید اشاره شده باشد.

 

 تبصره 5: در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازای هر مقاله در همایش ملی 2 امتیاز و در همایش بین المللی ۴ امتیاز به امتیاز فوق اضافه می شود.

مستندات: گواهی ارائه خلاصه مقاله و نیز خلاصه مقاله چاپ شده در کتابچه همایش/ کنگره الزامی است.

ماده 10.  فعالیت نوآورانه مرتبط با محور ادغام آموزش، آموزش پاسخگو و….

منظور هر فعالیت نوآورانه از جمله تاسیس شرکت دانش بنیان، ثبت اختراع، تولید محصول و … در حوزه سلامت جامعه و استفاده از آن در جامعه توسط گروه/ دانشکده/ دانشگاه می باشد.

 

ردیف

عنوان

امتیاز

1

تاسیس شرکت دانش بنیان، ثبت اختراع، تولید محصول

کمتر از 5 سال اثرگذاری

8

5 الی 10 سال اثرگذاری

12

بیش از 10 سال اثر گذاری

25

 

مستندات: گواهی ثبت اختراع، محصول و یک صفحه توصیف از چگونگی استفاده از این محصول در سطح جامعه در قالب یک فایل pdf.

 

ماده 11. فرایند شناسایی منتخب

  • فراخوان هرساله توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی اعلام می شود.
  • مدیریت انتخاب و معرفی متقاضیان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور شامل اطلاع رسانی، جمع آوری اطلاعات متقاضیان و بررسی و تایید اعتبار مستندات و معرفی متقاضیان به دبیرخانه همایش مرجعیت علمی بر عهده یا ریاست دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی است.
  • ریاست دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی موظف است دردر مهلت مقرر در فراخوان اسامی و مستندات افراد شایسته را برای دبیرخانه همایش مرجعیت علمی ارسال کند.
  • ریاست دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی می توانند علاوه بر معرفی به وزارت از افراد برگزیده دانشگاهی خود در جشنواره آموزشی درون دانشگاهی نیز تقدیر کند.
  • معاونت آموزشی وزارت با تشکیل کمیته ارزیابی، مستندات متقاضیان را بررسی کرده و افراد برگزیده را شناسایی می کند.
  • کمیته ارزیابی متشکل از ۵ نفر از صاحب نظران کشوری بوده و توسط معاونت آموزشی وزارت تعیین می شوند.
  • افراد برگزیده در همایش کشوری مرجعیت علمی همان دوره مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند.