سمپوزیوم تخصص ارتقا آموزش علوم پزشکی و کاربرد فناوری مصور سازی توسط انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اول تیر ماه 1402 در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار  گردید.

 

رئیس سمپوزیوم: دکتر محمد تقی آشوبی

دبیر علمی: دکتر علی حمیدی مدنی

 دبیر اجرایی: دکتر فردین مهرابیان

 

 

نشست اعضای هیات مدیره انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران  با نمایندگان و اعضای فعال انجمن

نشست اعضای هیات مدیره انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران  با نمایندگان و اعضای فعال انجمن در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت ۳۰: ۱۸ لغایت ۲۱ در سالن شهید یاسینی مرکز همایش های بین المللی ایران برگزار گردید.